1. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
TỪ 1958-1962

1
ĐẶNG PHÚC
ĐÔNG YÊN
2
VÕ VĂN TÀI
ĐÔNG YÊN
3
NGUYỄN VĂN LIỆU
MỸ
4
NGUYỄN VĂN TRIỀU
ANH
5
HOÀNG VĂN KIẾM
AN HÀ
6
HÀN SỸ ƯU
CANADA
7
ĐINH THẾ HIỂN
SUỐI NGHỆ
8
TRẦN VĂN THÁI
AN HÀ (c)
9
TRẦN VĂN LỘC
VĨNH LỘC
10
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
VĨNH LỘC
11
ĐINH THÁI LIỄN
MỸ
12
ĐINH HÙNG TÂM
SG
13
PHAN VĂN ĐỨC
SG
14
NGUYỄN VĂN THƯỚC

15
THÁI HỒNG SƠN
AN HÀ (c)
16
NGUYỄN VĂN HẠNH
(c)
17
NGUYỄN VĂN HỢI
(c)
18
NGUYỄN QUANG
(c)
19
NGUYỄN THỊ TRINH
VĂN YÊN
20
NGUYỄN THỊ TRÂM
USA
21
NGUYỄN THỊ TÚ
(c)
22
ĐOÀN THỊ PHÚC

23
ĐẶNG THỊ CAO
ĐÔNG YÊN
24
2. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1959-1963

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10
3. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1960-1964

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

4. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1961-1965

1
TRẦN ĐÌNH PHÚC
BÌNH THUẬN
2
NGUYỄN VĂN BÌNH
BÌNH THUẬN
3
NGUYỄN MẠNH GIAO
YÊN ĐẠI
4
TRẦN TRỌNG TƯỜNG
VĂN YÊN
5
VÕ TÁ VĂN
VĂN YÊN
6
NGUYỄN HƯƠNG
VĂN YÊN
7
TRẦN THỊ LÀI
VĂN YÊN
8
HOÀNG PHI HẢI
GIA HÒA
9
NGUYỄN DUY THÀNH
AN HÀ
10
NGUYỄN TẤT THÀNH
AN HÀ
11
NGUYỄN VĂN ÁI
AN HÀ
12
NGUYỄN THỊ ĐÀO
VĨNH PHƯỚC
13
NGUYỄN ĐÌNH KHA
VĨNH LỘC
14
NGUYỄN TRỌNG LOAN
VĨNH LỘC
15
NGUYỄN TRỌNG HOÀNH
VĨNH LỘC
16
HOÀNG VĂN KHẢ
VĨNH LỘC
17
TRẦN THỊ TUYẾT NGA
VĨNH LỘC
18
TRẦN THANH HÙNG
PHI LỘC
19
TRƯƠNG VĂN HOÀNG
PHI LỘC
20
TRẦN THỊ LIÊN
PHI LỘC
21
ĐẶNG ĐÌNH BÁU
ĐÔNG YÊN
22
ĐẶNG ĐÌNH HÀ
ĐÔNG YÊN
23
NGÔ ĐÌNH HUY
NGHI LỘC
24
NGUYỄN THANH ĐA
PHI LỘC
25
NGUYỄN VĂN SỬU
NGHI LỘC
26
DINH THẾ ĐƯỜNG
NGHI LỘC (c)
27
ĐINH VĂN KHANG
NGHI LỘC
28
NGHUYỄN THỊ MỸ DUNG
NGHI LỘC
29
ĐẶNG BÌNH MINH
XUÂN PHONG
30
ĐẶNG ĐỨC TẦN
XUÂN PHONG (c)
31
NGUYỄN VĂN TRỊ
XUÂN PHONG
32
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
XUÂN PHONG
33
TRẦN THỊ KIỂM
PHI LỘC (c)
34
LƯƠNG VĂN TẬP
NGÃI GIAO
35
NGUYỄN VĂN CẦM
NGÃI GIAO
36CÁC GIÁO SƯ DẠY THỜI GIAN NÀY
1
ĐÕ VIỆT THÀNH
VĂN
2
VÕ SỸ NHUNG
LÝ HÓA
3
ĐOÀN VĂN HÓA
TOÁN
4
VÕ VĂN MẪU
PHÁP VĂN
5
ĐẶNG XUÂN HOA
SỬ ĐỊA
6
ĐẶNG ĐÌNH HÓA
VẠN VẬT

5. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1962-1966

1
NGUYỄN VĂN TỪ
GIA HÒA - SG
2
NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG
GIA HÒA
3
NGUYỄN THANH PHƯƠNG
GIA HÒA
4
NGUYỄN XUÂN BẢY
GIA HÒA
5
PHẠM THƯƠNG
GIA HÒA
6
NGUYỄN THỊ MINH
GIA HÒA
7
NGUYỄN THỊ MỸ
GIA HÒA
8
NGUYỄN THỊ LAN
GIA HÒA
9
NGUYỄN ĐÌNH THUẬN
GIA HÒA (c)
10
ĐẬU ĐÌNH SƠN
GIA HÒA
11
NGUYỄN LUẬN
VĂN YÊN
12
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
VĂN YÊN
13
TRẦN THỊ THIỆN
VĂN YÊN
14
NGUYỄN THỊ CHÂU
VĂN YÊN
15
MAI ĐÌNH HOÀNG
YÊN ĐẠI
16
ĐẬU VĂN THANH
BÌNH THUẬN
17
NGUYỄN VĂN THÀNH
BÌNH THUẬN
18
NGUYỄN XUÂN HOA
XUÂN MỸ
19
NGUYỄN VĂN MINH (KHÁNH)
H1 NHÂN HÒA
20
NGUYỄN VĂN MINH (LIỄU)
H5 NHÂN HÒA
21
NGUYỄN VĂN MINH (KIỀU)
H5 NHÂN HÒA
22
NGUYỄN VĂN TRUNG
NHÂN HÒA
23
NGUYỄN THỊ ĐÀO
LÀNG3
24
NGUYỄN THỊ MÂN
LÀNG 3
25
NGUYỄN THỊ SÁNG
CHỊ CHA BỘ LÀNG 3
26
ĐINH THỊ UYÊN
VỢ ANH HOÁN L. 3
27
ĐẶNG THỊ MAI (BẢNG)
GIA HÒA
28
NGUYỄN HUỆ
NHÂN HÒA ( CHẾT)
29
NGUYỄN DUY HẢI
XUÂN MỸ ( CHẾT)
30
TRẦN QUỐC LỆNH
PHÚ LINH
31
NGUYỄN SONG
PHÚ LINH
32
ĐẶNG PHI SƠN
PHÚ LINH
33
ĐINH THỊ XUYÊN
NGHI LỘC
34
ĐINH VĂN NGHĨA
PHI LỘC
35
HỒ VĂN KHUYÊN
PHI LỘC
36
HỒ BIỂU
PHI LỘC
37
TRƯƠNG VĂN DONG
PHI LỘC
38
VÕ CÔNG VÂN
PHI LỘC
39
NGUYỄN THỊ XUYÊN
PHI LỘC
40
NGUYỄN THỊ CHUNG
ĐÔNG YÊN
41
NGUYỄN VĂN KHÁNH
LÀNG 1
42
HỒ TƯ
VĨNH LỘC
43
ĐẶNG THỊ SÂM
GIA HÒA
44
NGUYỄN THỊ HOA
LÀNG 1
45
ĐINH THỊ PHÚC
SUỐI NGHỆ
46
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
AN HÀ
47
TRƯƠNG XUÂN MAI
PHI LỘC
48
NGUYỄN VĂN VIỄN
LÀNG 3
49
ĐẬU THỊ THANH
SUỐI NGHỆ
6. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1963-1967

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

7. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1964-1968

ĐANG BỔ SUNG


3
NGUYỄN THỊ KHIÊM
GIA HÒA
4
ĐẬU VĂN HÙNG
GIA HÒA
5
NGUYỄN THỊ HỒNG
QUAN LÃNG
6
HOÀNG VĂN NAM
VĨNH LỘC
7
NGUYỄN KHÁNH
VINH TRUNG
8
NGUYỄN THỊ NINH
XUÂN PHONG
9
ĐOÀN THỊ KIM
VĨNH PHƯỚC
10
ĐINH CÔNG HOÀNG
VĨNH LỘC
11
DẶNG THỊ LOAN
VĨNH LỘC
12
ĐẶNG HỮU HỔ
ĐÔNG YÊN
13
ĐẬU ĐÌNH SANG
XUÂN PHONG
14
NGUYỄN THỊ HOÀN
AN HÀ
15
TRẦN KIM LÂN
QUAN LÃNG
16
NGUYỄN THỊ TÂN
QUAN LÃNG
17
NGUYỄN THỊ XUÂN
QUAN LÃNG
18
TRẦN CÔNG LUẬN
GIA HÒA
19
ĐINH THỊ NGA
NGHI LỘC
20
NGUYỄN XUÂN NGHI
PHI LỘC
21
NGUYỄN XUÂN THỜI
NGHI LỘC
22


23


24


25


26


27


28


29


30


CÁC THẦY DẬY
1
HOÀNG GIA THIỆP (GIÁO SƯ)

2
NGUYỄN VĂN THÀNH (GIÁO SƯ)
NGHI LỘC
3
NGUYỄN VĂN TRÍ (GIÁO SƯ)
NGHI LỘC8. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1965-1969

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10
9. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1966-1970

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


1010. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1967-1971

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10
11. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1968-1972

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


12.DANH SÁCH CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1969-19731
BÙI THỊ HỒNG
USA
2
PHẠM VĂN LAN
QUY HẬU
3
ĐINH BẠT LIỆU
XUÂN MỸ
4
NGUYỄN NGỌC SÁNG
YÊN ĐẠI
5
HÀ XUÂN DIỆU
NHÂN HÒA
6
ĐINH THỊ HỒNG AN
YÊN ĐẠI
7
TRẦN TRỌNG KHỞI
XUÂN MỸ
8
HOÀNG THỊ KIM LAN
SG
9
ĐINH HỒNG THIỆN
NGHI LỘC
10
VŨ VĂN VIÊN
NGHI LỘC
11
ĐẬU ĐÌNH VIỆT
GIA HÒA
12
NGUYỄN DUY LƯƠNG
GIA HÒA
13
NGUYỄN VĂN ĐỀ
GIA HÒA
14
NGÔ ĐÌNH PHÚ
GIA HÒA
15
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
GIA HÒA
16
HỒ QUANG KỶ
GIA HÒA
17
NGUYỄN XUÂN QUÝ
SG
18
LÊ HỒNG HƯỜNG
NGHI LỘC
19
NGUYỄN VĂN CÔNG
NGHI LỘC
20
ĐINH THỊ TUYÊN
NGHI LỘC
21
NGUYỄN THỊ HIẾU
XUÂN PHONG
22
ĐẬU THỊ LÝ
XUÂN PHONG
23
PHẠM VĂN MAI

24
ĐẶNG THỊ THU HÀ

25
ĐẶNG THỊ HÒE

26
ĐẶNG THỊ HOA

27
ĐINH THỊ TĨNH
ĐÔNG YÊN
28
NGUYỄN THỊ CẢNH
NGHI LỘC
29
ĐINH THỊ NGUYỆT
ĐÔNG YÊN
30
TRƯƠNG THỊ THU NGA
VĂN YÊN
31
ĐẬU THỊ HỒNG
USA
32
ĐẬU THỊ HƯƠNG
GIA HÒA
33
NGUYỄN THỊ KIM OANH
GIA HÒA
34
PHAN BÁ SINH
AN HÀ
35
LÊ NGỌC LÂN
AN HÀ
36
NGUYỄN THỊ KIM THANH
AN HÀ
37
NGÔ QUỐC HÙNG
AN HÀ
38
VÕ THANH SƠN
AN HÀ
39
NGUYỄN THỊ LỘC
USA
40
NGÔ XUÂN HUẤN
USA
41
TRẦN NGỌC GIÁO
VĨNH PHƯỚC
42
NGUYỄN THỊ MỸ
VĨNH PHƯỚC
43
NGUYỄN ANH SƠN
VĨNH PHƯỚC
44
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
VĨNH PHƯỚC
45
HỒ TUẤN
USA
46
TRẦN TRỌNG PHÁP
VĨNH LỘC
47
NGUYỄN VĂN KHUYÊN
PHI LỘC
48
ĐẬU THỊ SÁU
XUÂN PHONG
49
HÀ VĂN NAM
AN HÀ
50
PHẠN THỊ VY
NGỌC LONG
51
NGUYỄN THỊ LAN
LA NHAM
52
PHẠM VĂN PHÚC
USA
53
PHẠM VĂN LUYỆN
USA
54
TRẦN ĐÌNH HOÀNG
QUAN LÃNG
55
NGUYỄN VĂN NHÀN
QUAN LÃNG
56
NGUYỄN THỊ KIM LÝ
USA
57
NGUYỄN THỊ ĐẠO
BÌNH THUẬN
58
NGUYỄN ĐÌNH TRINH
HÒA THUẬN
59
LÊ VĂN NIÊM
ĐÔNG YÊN
60
NGUYỄN ĐÌNH HUY
ĐÔNG YÊN
61
NGUYỄN KIM NAM
AN HÀ
62
TRẦN NGỌC THÀNH
CANADA
63
ĐINH HUỲNH HÂN
NGHI LỘC
64
ĐẶNG VĂN NAM
USA
65
DUNG SỬ

66
HÒA THÔN

67
NHƯỜNG ĐÍCH

68
NGUYỄN TRỌNG HỒI
VĨNH LỘC
69
HỒ VIẾT TỊNH
VĨNH PHƯỚC
70
ĐINH THỊ ÁI LIÊN
NGHI LỘC

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

71
HOÀNG VĂN HÒA

72
TRẦN ĐÌNH HƯƠNG

73
NGUYỄN VĂN TRUNG

74
NGÔ ĐÌNH TRUNG

75
NGUYỄN VĂN NAM NGỌ

76
NGÔ THỊ LOAN

77
HỒ PHI LÂNDANH SÁCH THẦY CÔ
·        NGUYỄN VĂN LIỆU
·        NGUYỄN VĂN HỢI
·        NGUYỄN VĂN SỸ
·        PHẠM BÍNH
·        T. NGÔN
·        T. ĐOÀN
·        T. BÁU

·        T. BẢNG
·        CÔ CUNG
·        T. THIỆN
·        T. PHƯƠNG
·        CHA VINH
·        T. CHÍN
·        T. VÂN


·         T. DUYỆT
·        T. SÁNG
·        T. HOÀNG
·        T. DƯƠNG
·        T. KHANG
·        T. CHIẾN
13. DANH SÁCH LỚP HỌC TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1970-1974

NGUYỄN THỊ BÌNH A
AN HÀ
NGUYỄN THỊ HƯỜNG B
AN HÀ
NGUYỄN THỊ LAM
AN HÀ
TRẦN THỊ MAI
AN HÀ
NGUYỄN THANH SƠN
AN HÀ
TRẦN THỊ TÂN
AN HÀ
TRƯƠNG THỊ THIỆN
AN HÀ
TRẦN THỊ THU
AN HÀ
NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG
AN HÀ
TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
AN HÀ
TRẦN NGỌC VINH
AN HÀ
TRẦN VĂN KÍNH
B.THUẬN
HÀ THỊ TUYẾT
B.THUẬN
NGUYỄN HÙNG ANH
Đ.  YÊN
VÕ THỊ KIM CÚC
Đ. YÊN
VÕ THÀNH TÂM
Đ.YÊN
NGUYỄN VĂN HƯỚNG
GIA HÒA
NG.THỊ KIM ANH
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIA HÒA
NGUYỄN ĐÌNH HƯỚNG
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ MINH
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ NINH
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ QUANG
GIA HÒA
LÊ THỊ TÍNH
GIA HÒA
ĐINH THỊ NGỌC OANH
V. LỘC
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
V. LỘC
HỒ THỊ PHƯỚC
V. LỘC
NGUYỄN THANH SƠN
V. LỘC
HỒ QUANG TRUNG
V. LỘC
NG THỊ MINH HƯƠNG
V. PHƯỚC
NGUYỄN KHẮC ĐIỆP
XUÂN MỸ
TRẦN TRỌNG ĐÌNH
XUÂN MỸ
ĐINH THỊ LIỄU
XUÂN MỸ
NGUYỄN VĂN LÝ
XUÂN MỸ
TRẦN TRỌNG NGHĨA
XUÂN MỸ
HOÀNG NGỌC PHƯƠNG
XUÂN MỸ
NGUYỄN THỊ TÂN
XUÂN MỸ
NGUYỄN THỊ THUẦN
XUÂN MỸ
CAO THỊ BÁU
X. PHONG
TRẦN VĂN HIỆP
X. PHONG
NGUYỄN ĐÌNH HÒA
X. PHONG
CAO THỊ HỒNG
X. PHONG
NGUYỄN VĂN MINH
X. PHONG
ĐINH THỊ PHÚ
X. PHONG
PHAN THỊ KIM THANH
X. PHONG
CAO XUÂN TOÀN
X. PHONG
PHAN THỊ TRƯỜNG
X. PHONG
PHẠM THỊ ÁNH TUẤT
X. PHONG
ĐẬU THỊ VĨNH
X. PHONG
NGUYỄN THỊ XUÂN
X. PHONG
ĐẶNG THỊ MỸ DUNG
YÊN ĐẠI
NGUYỄN THỊ HỢP
YÊN ĐẠI
NGUYỄN THỊ MẪU
YÊN ĐẠI
NGUYỄN THỊ BÌNH
YÊN ĐẠI
NGUYỄN KHẤN
NGỌC LONG
NGUYỄN THỊ KINH

HÀ VĂN PHƯƠNG

LÊ VIẾT TRUẬT
GIA HÒA
NGUYỄN THỊ VẠN
GIA HÒA
NGUYỄN TRỌNG VÂN
GIA HÒA
NGUYỄN VĂN HOÀN
LA NHAM
BÙI VIẾT HÙNG
LA NHAM
PHẠM THỊ HƯỜNG
LA NHAM
NGUYỄN THỊ MINH
LA NHAM
ĐẶNG THỊ NGHIÊM
LA NHAM
LÊ QUANG MẪN
NGÃI GIAO
ĐINH TIẾN HƯƠNG
NGHI LỘC
NGUYỄN BẮC
NGHI LỘC
ÚY THỊ BẮC
NGHI LỘC
ĐINH THỊ HOA
NGHI LỘC
NGÔ VĂN HÙNG
NGHI LỘC
LÊ THỊ HƯỜNG
NGHI LỘC
ĐINH QUANG KÍNH
NGHI LỘC
NGUYỄN VŨ LINH
NGHI LỘC
VŨ THỊ LINH
NGHI LỘC
NGUYỄN THỊ LÝ
NGHI LỘC
NGÔ ĐÌNH PHÚ
NGHI LỘC
NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG
NGHI LỘC
PHẠM THỊ QUÝ
NGHI LỘC
PHAN THỊ KIM SƠN
NGHI LỘC
ĐINH THỊ TÀI
NGHI LỘC
ĐINH TIN
NGHI LỘC
PHẠM TRẠCH
NGHI LỘC
NGUYỄN HÙNG VẠN
NGHI LỘC
PHẠM THỊ HƯƠNG
NHÂN HÒA
NGUYỄN THỊ LÝ
NHÂN HÒA
NGUYỄN THỊ TRINH
NHÂN HÒA
NGUYỄN THỊ VINH
NHÂN HÒA
NGUYỄN THANH BÌNH
PHI LỘC
HỒ PHI HÙNG
PHI LỘC
NGUYỄN THỊ KHIÊM
PHI LỘC
TRƯƠNG THỊ CƯƠNG
PHI LỘC
CAO THỊ THANH NGA
PHI LỘC
NGUYỄN VĂN TẠO
PHI LỘC
NGUYỄN VIỆT HÙNG
PHÚ LINH
NGUYỄN THỊ LÝ
PHÚ LINH
PHẠM THỊ HIẾU
Q. LÃNG
NGUYỄN THỊ LAN
Q. LÃNG
NGUYỄN THỊ XUÂN
Q. LÃNG
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
QUY HẬU
NGUYỄN THỊ KIM CHÂU
SƠN LA
HOÀNG ĐÌNH HƯỜNG
SƠN LA
HOÀNG VĂN MAI
SƠN LA
HOÀNG THỊ PHƯƠNG
SƠN LA
HOÀNG QUANG THẠCH
SƠN LA
HÀ MINH TÂM
SUỐI NGHỆ
PHAN THỊ LÀNH
VĂN YÊN
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
VĂN YÊN
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
VĨNH HÒA
NGUYỄN ĐÌNH AN
VĨNH LỘC
NGUYỄN THỊ LAI
VĨNH LỘC
TRẦN THỊ LỊCH
VĨNH LỘC
14. DANH SÁCH CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1971-1975

1
ĐẬU ĐÌNH THẠCH
GIA HÒA
2
LƯƠNG QUANG QUỲNH
NGHI LỘC
3
ĐINH VĂN TOÀN
NGHI LỘC
4
TRƯƠNG ANH TUẤN
VĂN YÊN
5
VÕ THỊ NGA
ĐÔNG YÊN
6
NGUYỄN THỊ THẢO
NGHI LỘC
7
NGUYỄN ĐÌNH DU
GIA HÒA
8
NGUYỄN VĂN CẦU
AN HÀ
9
TRƯƠNG CÔNG HÙNG
AN HÀ
10
NGUYỄN THỊ HUÊ
VĨNH LỘC
11
HỒ VĂN LONG
VĨNH LỘC
12
TRƯƠNG XUÂN HÒA
PHI LỘC
13
TRẦN THỊ VIỆT
PHI LỘC
14
ĐẶNG ĐÌNH HOÀN
ĐÔNG YÊN
15
PHAN THANH HẢI
NGHI LỘC
16
CAO THỊ VỸ
XUÂN PHONG
17
ĐẬU HÙNG SỸ
XUÂN PHONG
18
NGÔ XUÂN CHƯƠNG
PHÚ LINH
19
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
VĨNH HÒA
20
NGUYỄN XUÂN HẬU
VĨNH PHƯỚC
21
TRẦN THỊ LIỄU
VĂN YÊN
22
PHẠM THỊ QUÝ
NGHI LỘC
23
HOÀNG XUÂN HƯƠNG
XUÂN PHONG
24
HỒ VĂN TƯ
VĨNH LỘC
25
TRẦN CUNG
VĨNH LỘC
26
HỒ VĂN TẠO
VĨNH LỘC
27
TRẦN VĂN GIÁO
VĨNH LỘC
28
NGUYỄN ĐÌNH TRÔNG
VĨNH LỘC
29
NGUYỄN VĂN SÁU
VĨNH LỘC
30
NGUYỄN THỊ ĐIỂM
VĨNH LỘC
31
NGUYỄN THỊ BẢY
VĨNH LỘC
32
ĐẶNG THỊ CẢNH
VĨNH LỘC
33
NGUYỄN THỊ HIỂN
VĨNH LỘC
34
NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG
VĨNH PHƯỚC
35
NGUYỄN THẾ HÙNG
VĨNH HÒA
36
LÊ ĐÌNH TRINH
VĨNH HÒA
37
HOÀNG THỊ HỒNG
AN HÀ
38
NGUYỄN TIẾN DŨNG
PHI LỘC
39
TRƯƠNG XUÂN HƯƠNG
PHI LỘC
40
TRƯƠNG VĂN THANH
PHI LỘC
41
TRẦN HẬU TÀI
PHI LỘC
42
VÕ CÔNG ÁI
PHI LỘC
43
TRƯƠNG THỊ NHIÊN
PHI LỘC
44
HỒ THỊ HOA
PHI LỘC
45
TRƯƠNG VĂN THƯỜNG
PHI LỘC
46
TRẦN THỊ HIỆP
PHI LỘC
47
ĐẶNG THỊ LIÊN
PHI LỘC
48
TRƯƠNG THỊ NHUNG
PHI LỘC
49
ĐINH THỊ NGA
PHI LỘC
50
HỒ QUỐC TÍN
PHI LỘC
51
HỒ THỊ TÂM
PHI LỘC
52
CAO ĐỨC ĐOÀI
XUÂN PHONG
53
ĐẬU VĂN BÌNH
XUÂN PHONG
54
NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN
XUÂN PHONG
55
ĐẶNG THỊ LOAN
XUÂN PHONG
56
NGUYỄN THỊ LAN
XUÂN PHONG
57
CAO THỊ BÍCH LIÊN
XUÂN PHONG
58
ĐẬU THỊ NGỌC
XUÂN PHONG
59
PHẠM XUÂN CHƯƠNG
XUÂN PHONG
60
PHAN ĐÌNH THỌ
XUÂN PHONG
61
TRẦN THỊ KHIÊM
XUÂN PHONG
62
TRƯƠNG ĐÌNH THẾ
PHI LỘC
63
TRẦN THỊ HIỆU
PHI LỘC
64
NGUYỄN XUÂN MINH
ĐÔNG YÊN
65
NGÔ XUÂN CHƯƠNG
ĐÔNG YÊN
66
NGUYỄN HÙNG ANH
ĐÔNG YÊN
67
ĐẶNG ĐÌNH THỐNG
ĐÔNG YÊN
68
VÕ THÀNH TÂM
ĐÔNG YÊN
69
ĐINH THỊ HOA
ĐÔNG YÊN
70
ĐẶNG THỊ QUẾ
ĐÔNG YÊN
71
VÕ THỊ XUÂN
ĐÔNG YÊN
72
NGUYỄN VĂN THIÊN
ĐÔNG YÊN
73
BẠCH NGHĨA
GIA HÒA
74
BẠCH THỊ TÌNH
GIA HÒA
75
NGUYỄN THỊ HOA
GIA HÒA
76
NGUYỄN THỊ LAN
GIA HÒA
77
LÊ THỊ THỦY
GIA HÒA
78
NGUYỄN THỊ THẬP
GIA HÒA
79
HỒ THỊ DUNG
GIA HÒA
80
NGUYỄN THỊ HOA (VÂN)
GIA HÒA
81
LÊ THỊ MAI NGUYỆT
GIA HÒA
82
NGÔ THỊ BẢY
GIA HÒA
83
NGUYỄN THỊ QUANG
GIA HÒA
84
NGUYỄN MINH LAM
GIA HÒA
85
ÚY THỊ MAI
NGHI LỘC
86
NGUYỄN THỊ SÂM

87
NGUYỄN THỊ BÉ

88
NGUYỄN THỊ TRÍ

89
NGUYỄN THỊ TUYỀN

90
NGUYỄN ĐỊNH
AN HÀ
91
NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
NGÃI GIAO
92
NGUYỄN VĂN LẠC
NGÃI GIAO
93
NGUYỄN VĂN LONG
NGÃI GIAO
94
VŨ THỊ HUY PHƯƠNG

95
ĐINH THỊ HẢO

95
NGUYỄN THỊ KHIÊM
AN HÀ
96
VŨ NGỌC SINH
NGHI LỘC
97
ĐẬU THỊ NGỌC

98
ĐẬU ĐÌNH YÊN

99
NGUYỄN THỊ VÂN

100
NGÔ HỒNG KÍNH

101
ĐINH THỊ LAN15.DANH SÁCH CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1971-1975
1
NGUYỄN ĐÌNH TÙNG
VĨNH HÒA
2
NGUYỄN THỊ VINH
NGHI LỘC
3
NGUYỄN THẾ HẬU
VĨNH HÒA
4
TRƯƠNG THỊ THANH
PHI LỘC
5
TRƯƠNG THỊ KẾ
PHI LỘC
6
PHAN THỊ KIM HƯƠNG
PHI LỘC
7
HỒ THỊ VIỆT
PHI LỘC
8
TRẦN THỊ PHƯƠNG
PHI LỘC
9
ĐINH TIẾN HƯNG
NGHI LỘC
10
PHAN ĐÌNH THÂN
NGHI LỘC
11
ĐINH VĂN THÂN
NGHI LỘC
12
PHẠM ĐÌNH PHÚC
NGHI LỘC
13
ĐINH CHÂU ÁNH
NGHI LỘC
14
ĐINH THỊ GIÁM
NGHI LỘC
15
HÀN THỊ MAI
NGHI LỘC
16
ĐINH THỊ MỸ LỆ
NGHI LỘC
17
NGUYỄN THỊ KIM DUNG
NGHI LỘC
18
ĐINH THỊ NĂNG
NGHI LỘC
19
NGÔ THỊ MẾN
NGHI LỘC
20
NGUYỄN ANH QUAN
PHÚ LINH
21
TRẦN THỊ DUNG
PHÚ LINH
22
TRẦN THỊ TRƯỜNG
PHÚ LINH
23
CAO XUÂN MẪU
XUÂN PHONG
24
NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG
XUÂN PHONG
25
CAO THỊ PHÚ
XUÂN PHONG
26
NGUYỄN KIM UYÊN
VĂN YÊN
27
LÊ TRUNG THI
GIA HÒA
28
CAO THỊ THANH TÂM
XUÂN PHONG
29
NGUYỄN QUẾ
GIA HÒA
30
NGUYỄN VĂN THỌ
VĂN YÊN
31
NGUYỄN VĂN HIẾU
AN HÀ
32
VÕ VĂN NAM
AN HÀ
33
NGUYỄN THỊ TỊNH
AN HÀ
34
ĐINH THỊ LÀNH
AN HÀ
35
NGUYỄN ANH TUẤN
AN HÀ
36
HOÀNG VĂN TRÌNH
VĨNH LỘC
37
NGUYỄN THÔNG
VĨNH LỘC
38
HỒ THỊ DUNG
VĨNH LỘC
39
HOÀNG SINH
VINH LỘC
40
NGUYỄN THỊ CƯ
AN HÀ
41
NGUYỄN LÂM
NGÃI GIAO
42
ĐINH THỊ KIM TRANG
NGÃI GIAO
43
NGÔ THỊ BÁU
NGÃI GIAO
44
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
VĨNH PHƯỚC
45
NGUYỄN THỊ VÂN
NGÃI GIAO
46
NGUYỄN THỊ LUYẾN
VĨNH PHƯỚC
47
NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN
NGHI LỘC16.DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1972-1975

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

17. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1973-1975

CHƯA CÓ DANH SÁCH
1


2


3


4


5


6


7


8


9
18. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1974-1975

CHƯA CÓ DANH SÁCH

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1 nhận xét:

  1. Đây là các danh sách cựu học sinh trường Tấn Đức từ năm 1958 đến năm 1975. Mỗi lớp có năm đầu là học lớp Đệ Thất (lớp Sáu) và bốn năm sau là lớp Đệ Tứ (còn gọi là lớp Chín). Xin quý anh chị vui lòng gởi thêm tài liệu về : Tuongnguyen1958@gmail.com để bổ sung thêm. Xin cảm ơn/ Nguyễn Đình Tường +84983881179 (Viber or Zalo)

    Trả lờiXóa

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top