STT HỌ VÀ  TÊN Nơi ở hiện nay
1 Đinh Văn An USA
2 Nguyễn Việt Anh USA
3 Hà Văn  Bình Bình Trung
4 Nguyễn Văn Bình  Bình Trung
5 Hồ Thị  Chắt Bình Giã
6 Phan Thị Minh Châu Bình Trung
7 Trần Văn  Châu Bình Trung
8 Hàn Thị  Chính Bình Giã
9 Nguyễn Thị Kim  Dung USA
10 Đinh Thị  Đàm
11 Nguyễn Văn Đạt Bình Giã
12 Trần Thị  Hạ Canada
13 Hồ Hữu  Hạnh Bình Trung
14 Nguyễn văn Hạp Bình Giã
15 Đặng Văn Hệ Bình Giã
16 Nguyễn văn Hiếu Bình Trung
17 Đinh Thái  Hiếu (qua đời)
18 Lê Thị  Hoa
19 Trần Văn  Hoài Bình Trung
20 Trần Thị  Huệ Bình Trung
21 Nguyễn Đình Huy Bình Giã
22 Nguyễn Văn  Huy USA
23 Trần Thị  Huyên Bình Trung
24 Đặng Thị  Huỳnh Suối Nghệ
25 Lê Thị  Hường  Ngãi Giao
26 Nguyễn Thị Khởi Xuân Sơn
27 Nguyễn Văn  Lai
28 Đặng Xuân  Lan Canada
29 Vũ Thị Ngọc  Lan USA
30 Lê  Lễ Bình Giã
31 Đinh Văn Liệu USA
32 Ngô Thị  Loan
33 Trương Thị  Lương
34 Cao Thị Tuyết Mai Bình Giã 
35 Lê Quang  Minh Ngãi Giao
36 Nguyễn Thị Năm Suối Nghệ
37 Phan Đình  Ninh Bình Giã
38 Nguyễn T Kim Ngân Bình Giã
39 Hoàng Văn  Nghị USA
40 Đặng Thị  Nghiệm USA
41 Đinh Thị Nhã Bình Trung 
42 Nguyễn  Nhàn Bình Trung 
43 Phạm Đình  Nhàn Bình Trung 
44 Nguyễn Kim Oanh Xuân Sơn
45 Hoàng Xuân Phong USA
46 Nguyễn Thái Phúc  Ngãi Giao Linh mục
47 Phan Đình  Phương USA
48 Hoàng Thị  Sáng Ngãi Giao
49 Nguyễn Duy  Sơn Úc
50 Đinh Thanh  Sơn USA Linh mục
51 Phan Kế  Sự GP Xuân Lộc Linh mục
52 Trần Thị  Tuyết
53 Nguyễn Thị Thái Bình Giã
54 Lê Thị  Thanh
55 Phan Văn  Thắng
56 Hoàng Xuân Trường
57 Trần Văn  Trường USA
58 Lê  Tùng Bình Giã
59 Trần Thị  Vân Bình Trung
60 Đinh Thị  Xuân Bình Giã

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top