“Người nghèo là chủ nhân và chúng ta là những kẻ tôi tớ”. là châm ngôn của thánh Vinh Sơn đặt ra Gia đình Vinh Sơn khi làm việc bác ái.


Chiều ngày 25/9/2016 tại Cộng đoàn Nữ tử Thánh Vinh Sơn Bình Giả, Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Linh, C.M. (Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn) đã dâng Thánh lễ Kính nhớ Thánh Vinh Sơn Phao Lô Linh Mục (St. Vincent de Paul) bổn mạng các Hội Từ thiện Công giáo.
Nguyện xin Chúa giúp sức cho Gia đình Vinh Sơn sống noi gương Thánh Tổ phụ, phục vụ người nghèo cách kính trọng vì đó là hiện thân của Chúa.

Bài & Ảnh: Lộc AnHà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top