GIÁO XỨ VINH TRUNG

Địa chỉ :  thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu. Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Chánh xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Công Luận (4/2/2013)
Điện thoại : 0643.881225
Bổn mạng : Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lược sử Giáo xứ Vinh Trung
Năm 1955, một số giáo dân thuộc giáo phận Vinh gồm các xứ gần trung tâm Xã Đoài như Quan Lãng, Sơn La, Quy Hậu, Ngọc Long, Nhân Hòa, La Nham, Xuân Mỹ, Bình Thuận và Yên Đại với số giáo dân ban đầu là 1.662 người đã đến lập nghiệp tại Bình Giã và được cha Phêrô Trần Thanh Cần là cha xứ tiên khởi coi sóc.
Từ buổi sơ khai, giáo xứ đã sớm hình thành một ngôi nhà thờ bằng gỗ và được Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép năm 1957. Trước đó, nhà xứ cũng đã được dựng bằng gỗ với mái tôn vách ván.
Người dân Vinh Trung sống chủ yếu bằng nghề nông. Qua 45 năm, Vinh Trung ngày nay đã phát triển cả về đời sống kinh tế, văn hóa lẫn tôn giáo. Được như thế còn là nhờ công sức của các mục tử coi sóc giáo xứ:
Phêrô Trần Thanh Cần, chánh xứ: 1955-1959. 
Phê rô Nguyễn văn Hóa 1959-1960
Phaolô Đỗ Cao Kiên, quản nhiệm: 1960-1963. 
Phanxicô Xavie Đinh Quốc Thụy, chánh xứ: 1963-1987. 
Phêrô Trần Đình Trọng, chánh xứ: 1967-1985. 
Giuse Lê Thanh, phó xứ: 1976-1980. 
Phêrô Nguyễn Viết Bình, chánh xứ: 1986-1995. 
Gioan Kim Hồ Quang Tâm, quản nhiệm: 1995-1996. 
Giuse Khuất Đăng Tích ,chánh xứ: 1996-2004. 
Phaolô Bùi Đức Kỳ, quản nhiệm: 2004-2005.

Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên, chánh xứ: 2005- 2013          
Cha Giuse Nguyễn Công Luận, chánh xứ 2013 - nay    

                CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO XỨ
* CHA PHÊRÔ TRẦN THANH CẦN: là vị linh mục sáng lập, là cha xứ đầu tiên của giáo xứ Vinh Trung. Sinh năm 1921 tại Thượng Bình, Hương Khê , Hà Tĩnh . Năm 1934 : vào tiểu chủng viện Xã Đoài, Nghệ An. Năm 1942: giúp xứ tại vùng Hà Tĩnh. Năm 1945: Vào Đại Chủng viện Xã Đoài. Thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài do Đức Cha G.B Trần Hữu Đức. GM tiên khởi giáo phận Vinh chủ phong. sau đó ngài làm phó xứ rồi lên Chánh xứ Thanh Dạ, Quỳnh lưu , Nghệ an. Năm 1954 coi sóc người Vinh tại Xoài Minh và Xuân trường. Ngày 28-10-1955 - 1960 : Chánh xứ Vinh Trung. Năm 1961 : bị bệnh gan nên ngài phải vào bệnh viện Saint Paul , bệnh viện Grall điều trị và nghỉ tại viện dưỡng lão Sài gòn. Năm 1965 ngài tạ thế  và an táng tại dòng Xito Phước Lý ( Xoài Minh, Long Thành ,Đồng Nai)  theo lời di chúc của ngài
* CHA PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN HÓA: sinh năm 1927, tại Nghệ An, gốc Giáo phận Vinh. Chịu chức Linh mục  năm 1956. Quản xứ Vinh trung  năm 1959. Mất ngày 04-01-2003, an táng tại Giáo xứ Thánh Tâm ( Ban mê thuột)

*CHA QUẢN NHIỆM: DOM. ĐẶNG ĐÌNH TÂN: gốc giáo phận Bùi chu. Sinh năm 1905 tại Bùi chu.thụ phong linh mục năm 1935. Quản nhiệm Giáo xứ Vinh Trung từ 1961-1962. Hưu dưỡng tại Giáo xứ Dốc mơ, Gia kiệm, Đồng nai. Tạ thế tại đây vào năm 1961

* CHA QUẢN NHIỆM: PHAOLÔ ĐỖ CAO KIÊN: gốc giáo phận Hải Phòng. Sinh năm 1887 tại Hải phòng. Thụ phong Linh mục năm 1921, quản nhiệm giáo xứ Vinh trung từ năm 1962-1963 . Khi ngài đang nghỉ hưu tại Thủ Lựu ( Bà rịa)

* CHA FX ĐINH QUỐC THỤY: Sinh năm 1930 tại Thái Bình. Thụ phong linh mục năm 1960 . Chánh xứ Vinh trung từ năm 1964-1967. Năm 1968 ngài về xứ Long Hải sau đó lại thuyên chuyển về giáo xứ Đại Nghĩa ( Hố Nai, Biên Hòa) . Ngài tạ thế và được an táng tại giáo xứ Ngũ Phúc , Giáo phận Xuân Lộc.

*CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TRỌNG: Sinh ngày 20-12-1930. Quê Xứ Thọ Ninh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là nghĩa tử Đức cha Phaolô Nhiên (Giám Mục Phó, Giáo phận Vinh). Học tiểu chủng viện Xã Đoài 1944.Học Giáo hoàng học viện từ năm 1958.    
  Thụ phong Linh Mục năm 1966 tại nhà thờ Chánh tòa Đà lạt do Đức cha Simon Hòa Hiền chủ phong. Năm 1966-1967 giúp cha già Đông làm phó xứ Vinh Châu. Cuối năm 1967- 1985 : Chánh xứ Vinh Trung.  Sau đó ngài bị bệnh đột ngột và tạ thế ngày 05-09-1985. Thi hài được an táng trong khuôn viên thánh đường giáo xứ. Trong suốt 18 năm làm cha sở, ngài đã để lại cho giáo xứ Vinh Trung nhiều ấn tượng tốt đẹp
Đặc biệt là ngài đã xây dựng trường Trung học Đệ nhị Cấp Hồng Lĩnh và những sinh hoạt chung cho cả vùng Bình giã       
* CHA PHÊRÔ NGUYỄN VIẾT BÌNH: sinh năm 1942. Quê quán thuộc họ Trung Hậu, Xứ Xã Đoài, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Con cụ Phêrô Nguyễn Đức Châu (Gia hòa), Trước tên là Nguyễn Đức Sự. Nghĩa tử trưởng nam của Cha Phêrô Nguyễn viết Khai, khi cha Khai làm phó xứ Thuận nghĩa, học trường tiểu học Vũ Đăng Khoa ( Thuận Nghĩa, Nghệ An). Đệ tử viện dòng Khiết tâm, Phước Lý, Biên Hòa năm 1955-1958. Học Đệ nhị cấp tại trường Trung học Ngô Đình Khôi (Phan thiết). Gia nhập Giáo phận Kontum năm 1962, thời cha Paul Seltz, giúp xứ Vinh An (Ban mê thuột). Học Đại chủng viện Xuân Bích, (Huế) năm 1967-1973. Thụ phong Linh Mục ngày 03-05-1973 tại nhà thờ Ki tô Vua (Fatima Bình Triệu) do Đức Cha FX Trần Thanh Khâm. Làm tông đồ ở Pleiku năm 1973-1975,  là Linh mục thuộc Giáo phận KonTum. Sau đó, về Họ Gia Hòa (làm Phó xứ Vinh Hà) đến năm 1985, phụ tá cha Phê rô Ngô Kỷ . Ngày 05-09-1985. Ngài là Chánh xứ Vinh Trung. Ngài tạ thế vào ngày 01-04-1995, sau 5 năm bị bệnh. Thi hài được an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Vinh Trung. Cha Phêrô Nguyễn viết Bình là người rất hăng say trong công tác Công giáo tiến hành, nhất là đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngoài ra Ngài còn xây dựng nhiều cơ sở vật chất như thánh đường, nhà xứ , xây dựng tâm hồn giáo dân đồng tâm hiệp lực.
* CHA GIOAN B. VŨ HÙNG LÃM: Sinh năm 1954 , quê Giáo Xứ Bùi Chu , Hố Nai, Đồng nai. Đi tu từ nhỏ và công tác mục vụ tại Giáo xứ Vinh Trung từ năm 1992. Thụ phong linh mục ngày 09-06-1994 do Đức Cha Phao lô Maria Nguyễn Minh Nhật chủ phong tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Sau đó về làm phó xứ Vinh Trung, chỉ 3 ngày sau, ngài bị ung thư màng óc và tạ thế vào ngày 21-08-1994. Thi hài được an táng tại khuôn viên thánh đường giáo xứ Vinh Trung. Cha Lãm phục vụ giáo xứ Vinh Trung trong thời gian làm thầy đã để lại cho giáo xứ nhiều ấn tượng tốt đẹp của một vị mục tử nhân lành nên được mọi người cả giáo hạt Bình giã thương tiếc     
  * CHA GIUSE KHUẤT ĐĂNG TÍCH. Sinh năm 1940 tại Sơn tây. Đi tu ở Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài gòn. Thụ phong linh mục ngày 06-08-1968. Phó xứ Phước lễ (1972- 1974) Chánh xứ Hữu phước (1974-1996) Chánh xứ Vinh Trung (1996-2004). Cha Giuse Khuất Đăng Tích là người năng động, vui tính , sinh hoạt đoàn thể nhiều, nên ngài đã giúp giáo xứ Vinh Trung phát triển về mọi mặt nhất là các hội đoàn. các giới và ca đoàn. Ngài đã trùng tu lại nhà thờ , nhà sinh hoạt, nhà xứ, nghĩa trang...Ngài bị đột quỵ và tạ thế vào ngày 05-10-2004. Thi hài được an táng trong khuôn viên thánh đường giáo xứ Vinh Trung
* CHA QUẢN NGHIỆM PHAOLÔ BÙI ĐỨC KỲ: Sinh ngày 21/05/1954. Thụ phong Linh Mục ngày 01/10/1988. Trước năm 1988, Ngài giúp xứ Mai Khôi, Cù bị. Ngài là Chánh xứ Mai Khôi từ năm 1988 đến ngày 15/07/2001. Chánh xứ Vinh Hà từ ngày 15/07/2001 đến ngày 12/09/2008. Quản hạt Bình Giả từ năm 2004 đến 2008. Thời gian này Cha Phaolô quản nhiệm Giáo xứ Vinh Trung, Giáo xứ Ngãi Giao, Giáo Xứ Bình Ba                                                      
* CHA GIUSE HOÀNG CAO NGUYÊN: Sinh năm 1967 tại Bùi Chu, gốc giáo phận Bùi chu. Học Đại chủng viện giáo phận Xuân lộc. Chịu chức Linh Mục ngày 02-12-2004 tại nhà thờ chánh tòa Xuân Lộc. Chánh xứ Vinh Trung từ ngày 25-07-2005.Cha Giuse Nguyên là người hiền hòa, Ngài đã vận động giáo dân chung sức, chung lòng xây nhà mục vụ mới cho giáo xứ đã khánh thành vào ngày 30-12-2010. Ngài cũng khởi công xây nhà thờ mới  bắt đầu xin phép từ ngày 05-02-2012. Ngày 22-02-2013 Ngài về nhiệm sở mới
* CHA GIUSE NGUYỄN CÔNG LUẬN: Sinh ngày 21-07-1974 tại Phước Lâm. Gốc giáo phận Bùi chu. Học Đại chủng viên Thánh Giuse, Sài gòn.  Chịu chức linh mục ngày 11-06-2009 tại Sài gòn. Phó xứ Tân Phước , Phước Tỉnh. Chánh xứ Vinh trung từ ngày 23-02-2013 . Ngài là Linh Mục trẻ, năng động, tiếp tục công việc của cha Cựu Chánh xứ Hoàng cao Nguyên, tiếp tục xây dựng ngôi thánh đường mới cho đến khi hoàn thành.

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC
CHỦNG SINH ĐỒNG HƯƠNG
GIÁO XỨ VINH TRUNG

CHA GIOAN .B  NGUYỄN VĂN BỘ  - (QUAN LÃNG)
CHA PHÊ RÔ NGUYỄN THÁI PHÚC  (QUAN LÃNG)
CHA PHÊ RÔ PHẠM VĂN BỘ  (QUAN LÃNG)
CHA GIOAN B. LÊ QUANG SÁNG (LA NHAM)
CHA GIUSE BÙI VĂN LÀNH (LA NHAM)
THẦY PHAO LÔ NGUYỄN THÁI PHIÊN (QUAN LÃNG)
THẦY PHAO LÔ TRẦN ĐÌNH TAM (QUAN LÃNG)
THẦY G. BOSCO PHẠM ĐẶNG TRUNG MINH (QUAN LÃNG)
THẦY GIUSE NGUYỄN THANH HÙNG (QUY HẬU)
THẦY PHÊ RÔ TRẦN ĐÌNH LƯƠNG (VÔ NHIỄM)
THẦY AN TÔN HÀ XUÂN LỘC (BÌNH THUẬN)
THẦY PHÊ RÔ BÙI VĂN NHIỆM (BÌNH THUẬN)


                      
BAN HÀNH GIÁO
Nhiệm kỳ 1956-1957
Chánh: Ô. Trần văn Giáo ( Bình Thuận)
Phó:     Ô. Nguyễn Văn Trạch ( Quan Lãng)
Nhiệm kỳ 1957-1959
Chánh: Ô. Nguyễn văn Thành (La nham)
Phó:      Ô. Nguyễn Văn Trạch ( Quan Lãng)
Nhiệm kỳ 1959 -1961
Chánh: Ô. Trần văn Đậu (Bình thuận)
Phó:    Ô. Hồ Sĩ Trường ( La nham)
Nhiệm kỳ 1961-1963
Chánh: Ô. Trần trọng Yên (Xuân Mỹ)
Phó:  Ô. Phạm văn Thanh (Quan lãng)
Thư ký : Ô Nguyễn Thái Quản (Quan lãng)
Nhiệm kỳ 1963-1966
Chánh : Ô Nguyễn trọng Đào  (Bình thuận)  
Phó 1: Ô. Đặng Ôn ( Yên Đại)
Phó 2    Ô.Hồ Sỹ Trường (La nham)
Thư ký : Ô Nguyễn Văn Quý (Ngọc Sơn)
Nhiệm kỳ 1966-1968
Chánh: Ô. Mai văn Nghĩa (Yên đại)
Phó: Ô. Hà Văn Bá (Bình Thuận)
Thư ký: Ô. Trần văn Độ (Bình Thuận)
Nhiệm kỳ 1968-1974
Chánh: Ô. Trần văn Tân (Bình thuận)
Phó:  Ô. Đặng Xuân Kính (Xuân Mỹ)
Thư Ký: Ô.Trần Đình Kỳ (Quan Lãng)
Nhiệm kỳ 1974-1978
Chánh: Ô. Nguyễn văn Phúc (Nhân hòa)
Phó: Ô. Hoàng Xuân Sanh ( Xuân Mỹ)
Phó 2: Ô. Hoàng Đình Long (Ngọc Sơn)
Thư ký : Nguyễn Xuân Châu (Xuân Mỹ)
Nhiệm kỳ 1978-1982
Chánh: Ô. Nguyễn văn Dung (Xuân Mỹ)
Phó:1  Ô. Hà Văn Bình (Nhân Hòa)
Phó 2: Ô. Phạm văn Nhâm (Quan lãng)
Thư ký : Trần hữu Đức (Bình Thuận)
Nhiệm kỳ 1982-1986
Chánh: Ô. Nguyễn văn Tràng (La nham)
Phó: Ô. Nguyễn văn Báu (Yên Đại)
Thư Ký : Hà Đình Phương ( Nhân Hòa)     
Nhiệm kỳ 1987-1991
Chánh: Ô. Nguyễn văn Thinh ( Nhân hòa)
Phó 1: Ô. Hoàng văn Quang (Quy hậu)
Phó 2:Nguyễn văn Quý (Ngọc sơn)
Thư ký Bà Nguyễn thị Khai (Yên Đại)
Nhiệm kỳ 1991 -1993
Chánh: Ô. Phan thanh Hậu (Ngọc Long)
Phó 1: Ô. Đặng đình Sinh (Yên đại)
Phó 2: Trần trọng Thành (Xuân Mỹ)
Thư Ký: Đậu Văn Thanh (Bình thuận)
Nhiệm kỳ 1993-1997
Chánh: Ô. Hà Văn Niên (Bình thuận)
Phó 1: Ô. Nguyễn văn Yên (Xuân Mỹ)
Phó 2: Ô.Hoàng Đình Lộc (Ngọc Sơn)
Thư ký: Ô. Nguyễn văn Nguyên (Quy Hậu)
Nhiệm kỳ 1997-2001
Chánh: Ô. Hoàng đình Lộc ( Ngọc Sơn)
Phó 1: Ô. Đặng ngọc An (Bình Thuận)
Phó 2: Ô.Nguyễn văn Nguyên (Quy Hậu)
Thư ký: Ô.Nguyễn Hữu Đào (Xuân Mỹ)
Nhiệm kỳ 2001-2005
Chánh: Ô. Hoàng đình Lộc ( Ngọc Sơn)
Phó 1: Ô. Đặng ngọc An (Bình Thuận)
Phó 2: Ô.Trần trọng Thành (Xuân Mỹ)
Thư ký: Ô.Phạm văn Toàn (Ngọc Sơn)
Nhiệm kỳ 2005-2009
Chánh: Ô. Đặng Ngọc An (Bình Thuận)
Phó 1: Ô. Lê trọng Bân (La nham)
Phó 2: Ô.Trần trọng Khởi (Xuân Mỹ)
Thư ký: Ô.Lê mạc Oai (Quan lãng)
Nhiệm kỳ 2009-2013
Chánh: Ô. Trần văn Phúc (Bình Thuận)
Phó 1: Ô. Phạm văn Toàn (Quan lãng)
Phó 2: Ô. Trần trọng Khởi (Xuân Mỹ)
Thư ký: Ô. Mai đình Hoàng (Yên đại)
Thư ký : Ô Hoàng Xuân Phong
Nhiệm kỳ 2013-2017
Chánh: Ô. Trần trọng Khởi (Xuân Mỹ)
Phó 1: Ô. Trần quang Mỹ ( Xuân Mỹ)
Phó 2: Ô. Hà Văn Khá ( Ngọc sơn)
Thư ký: Ô. Nguyễn văn Khương ( Quy hậu)  

CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT & SINH HOẠT GIÁO XỨ
Nhà thờ được xây dựng ngay vào những ngày đầu lập xứ nhưng đã được trùng tu nhiều lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2000, cha Giuse Khuất Đăng Tích tổ chức làm lại gian và các thiết bị nội vi và xi măng hóa toàn bộ mặt bằng xung quanh thánh đường. Hiện nay, với kích thước 18m x 50m, ngôi thánh đường đã trở nên thoáng mát, rộng rãi và khang trang.
Nhà xứ cũng được xây vào năm 1955, nhưng trải qua thời gian lâu dài và sau nhiều lần trùng tu ,nay đã xuống cấp trầm trọng. Hiện giáo xứ đang khởi công xây lại nhà xứ mới.
Ngày 06-10-2005 : Giáo xứ Vinh Trung được đón nhận Tân Linh Mục Gioan Maria Vianney Lê quang tấn . Trước đây là thầy giúp xứ Vinh trung, đã có công trong mọi sinh hoạt của giáo xứ
Nhà mục vụ rất khang trang, được khánh thành năm 2008, gồm 3 tầng với 12 phòng học giáo lý và một số phòng dành cho những sinh hoạt khác.
Nhà thờ mới đang xây dựng năm 2014
Trong khuôn viên nhà thờ còn có phần mộ của quý cha tiền nhiệm đã an giấc tại giáo xứ:
Cha Phêrô Trần Đình Trọng (1939-1985). 
Cha Phêro Nguyễn Viết Bình (1942-1995). 
Cha J.B Vũ Hồng Lãm (1954-1994). 
Cha Giuse Khuất Đăng Tích (1939-2004).
Năm 2005 các ngôi mộ này đã được xây lại bằng đá cẩm thạch, kiểu dáng thẩm mỹ và trang trọng.


Nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung có diện tích 2,7 ha nằm về hướng nam cách thánh đường xứ Vinh Trung khoảng 300m. Năm 2003, cha Giuse Khuất Đăng Tích đã tổ chức sắp xếp lại, qui hoạch theo lộ, ximăng hóa toàn bộ con đường trong nghĩa trang, trồng cây xanh và xây lại lễ đài, tạo cho nghĩa trang có cảnh quan sạch đẹp.

Giáo xứ Vinh Trung trước đây có Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp, do Cha Phê rô Trần đình trọng sáng lập từ năm 1972 được các giáo sư từ Sài gòn về dạy cho học sinh cả ba làng. Ngoài ra còn có trường trung học và trường tiểu học như các làng khác trong Bình giã.
Vinh Trung là một trong những giáo xứ có nề nếp sống đạo chuẩn mực, trưởng thành. Dẫu là các ngày thường trong tuần, nhà thờ bao giờ cũng có đông đảo giáo dân đến tham dự các giờ kinh lễ cách sinh động, trang nghiêm và sốt sắng.
Được như thế, một phần còn là nhờ việc tổ chức sinh hoạt các giới, các đoàn thể đã thu hút được mọi người tham gia cách ý thức và nhiệt thành. Chính sinh hoạt các giới, các đoàn thể đã giúp xây dựng mối dây liên kết yêu thương giữa các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
Từ năm 1984 đến nay, cũng có cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa hiện diện, đồng hành và phục vụ giáo xứ trong nhiều lãnh vực.

(Bài viết còn nhiều thiếu sót, vui lòng bổ túc thêm)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top