Kính Thưa Quý cha và toàn thể quý độc giả.
Năm nay, lễ kính Thánh LUCA Bổn Mạng Trang Nhà Bình Giả - Quê Hương Yêu Dấu sẽ được cứ hành vào lúc 07g, ngày chủ nhật 23/10/2016 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Trung để tạ ơn Chúa và cầu bình an cho toàn thể Quý bà con Bình Giả xa gần. Xin bà con vui lòng bớt chút thời gian để tham dự thánh lễ này.

Và trong tâm tình biết ơn, Ban biên tập trân trọng kính mời các tác giả có tên trong danh sách vui lòng tham dự thánh lễ này, sau thánh lễ xin mời về nhà anh Trần Sỹ Hành, hàng I, Họ Quy Hậu, Giáo xứ Vinh Trung để dùng bữa thân tình và cùng nhận món quà nhỏ bé của Ban biên tập như một lời tri ân đến Quý vị.

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ GỬI TIN BÀI CHO
TRANG NHÀ BINHGIA.NET
(18/10/2015-10/2016)

STT
TÊN TÁC GIẢ
SỐ BÀI
ĐỊA CHỈ
GHI CHÚ
01
Martino
01


02
Trần Hậu Tiến
01
H3, Phi Lộc

03
Hòang Hương
10
Hoa Kỳ

04
Nguyễn Thị Diễm
06
Vinh Trung

05
Đình Toe
03
Hoa Kỳ

06
Nguyễn Hùng Vỹ
01
H2, Đông Yên

07
Hồ Quỳnh Lan
3
Bình Thuận

08
Hồ Tuấn
05
Hoa Kỳ

09
Đinh Văn Thịnh
01
H1. Nghi Lộc

10
Mây Lang Thang
01


11
Giuse ThN
01


12
Tuấn Trình
01
Hoa Kỳ

13
Ngọc Anh
02
Vinh Trung

14
Lan Đặng
01
Hoa Kỳ

15
Nhiên TrươngUSA
05
Hoa Kỳ

16
Sr. HH
04

Liên hệ anh
Xuân Lam
17
Nguyễn Sông Lam
01
Pháp

19
Nguyễn Thị Thành
06
Vinh Trung


20
Tuyền Nguyên
01


21
Hồ Văn Lành
27
Vinh Hà

22
Sỹ Hành
07
Vinh Trung

23
Nguyễn Đình Tường
1
Vinh Hà

24
Đặng Viết Tính
02
Canada

25
Ngô Kim Ngọc
01
Hoa Kỳ

26
YaKêu
03
Hoa Kỳ

27
Chim Én
1
Xuân Phong

28
Hồ Duy Khánh
01
Vĩnh Lộc

29
Mạc Duy Trung
01
Vĩnh Lộc

Mọi chi tiết, xin liên hệ anh Trương Hưởng, hàng I, Họ Xuân Phong. Điện thoại 0163 9874455.

Những phần quà không có người nhận, sau 30 ngày (tính từ ngày 23/10/2016), sẽ được sung vào quỹ hoạt động của Trang Nhà.

Trân trọng kính chào!
Bình Giả, ngày 18/10/2016
Tm. Ban Biên Tập

Phêrô Trương Hưởng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top