Ngày 5 tháng 10 - Tưởng nhớ Cha Giuse Khuất Đăng Tích (1939-2004)

Linh mục Giuse Khuất Đăng Tích, chánh xứ Vinh Trung: 1996-2004

Ngày 05 tháng 10 năm 2004 Cha Giuse Khuất Đăng Tích qua đời, đến nay đúng 12 năm. Giáo xứ Vinh Trung, những người con thiêng liêng của Cha vẫn luôn nhớ đến ân tình, công phúc Cha đã làm trên mảnh đất Giáo xứ Vinh Trung. Hình ảnh của một Linh mục cởi mở vui vẻ luôn hoà đồng cùng tất cả mọi người vẫn nằm trong tâm khảm con cái Vinh Trung.

Nhân ngày giỗ thứ 12 của Cha, xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ, tri ân Cha Giuse , xin Cha từ nơi Vĩnh phúc luôn cầu nguyện cho bà con Giáo xứ, cho những công việc phát triển trong Giáo xứ được phúc lành của Chuá để hoàn thành tốt đẹp. 

Nguyện xin hồng ân bao la của Chúa ban phúc bội hậu cho Cha Giuse và tất cả các Linh mục tiền nhiệm tại Giáo xứ Vinh Trung đã qua đời.

Đình Nghĩa
Nguồn binhtrung.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top