Liên hệ Anh Hoàng Đình Hường
           Chị Nguyễn Thị Thương
Vinh Trung
Vĩnh Hòa
0902.490005
06179318541

DANH SÁCH LỚP HỌC TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1970-1974

1.      NGUYỄN THỊ BÌNH A
AN HÀ
2.      NGUYỄN THỊ HƯỜNG B
AN HÀ
3.      NGUYỄN THỊ LAM
AN HÀ
4.      TRẦN THỊ MAI
AN HÀ
5.      NGUYỄN THANH SƠN
AN HÀ
6.      TRẦN THỊ TÂN
AN HÀ
7.      TRƯƠNG THỊ THIỆN
AN HÀ
8.      TRẦN THỊ THU
AN HÀ
9.      NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG
AN HÀ
10.  TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
AN HÀ
11.  TRẦN NGỌC VINH
AN HÀ
12.  TRẦN VĂN KÍNH
B.THUẬN
13.  HÀ THỊ TUYẾT
B.THUẬN
14.  NGUYỄN HÙNG ANH
Đ.  YÊN
15.  VÕ THỊ KIM CÚC
Đ. YÊN
16.  VÕ THÀNH TÂM
Đ.YÊN
17.  NGUYỄN VĂN HƯỚNG
GIA HÒA
18.  NG.THỊ KIM ANH
GIA HÒA
19.  NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH
GIA HÒA
20.  NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIA HÒA
21.  NGUYỄN ĐÌNH HƯỚNG
GIA HÒA
22.  NGUYỄN THỊ HƯỜNG
GIA HÒA
23.  NGUYỄN THỊ MINH
GIA HÒA
24.  NGUYỄN THỊ NINH
GIA HÒA
25.  NGUYỄN THỊ QUANG
GIA HÒA
26.  LÊ THỊ TÍNH
GIA HÒA
27.  ĐINH THỊ NGỌC OANH
V. LỘC
28.  NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
V. LỘC
29.  HỒ THỊ PHƯỚC
V. LỘC
30.  NGUYỄN THANH SƠN
V. LỘC
31.  HỒ QUANG TRUNG
V. LỘC
32.  NG THỊ MINH HƯƠNG
V. PHƯỚC
33.  NGUYỄN KHẮC ĐIỆP
XUÂN MỸ
34.  TRẦN TRỌNG ĐÌNH
XUÂN MỸ
35.  ĐINH THỊ LIỄU
XUÂN MỸ
36.  NGUYỄN VĂN LÝ
XUÂN MỸ
37.  TRẦN TRỌNG NGHĨA
XUÂN MỸ
38.  HOÀNG NGỌC PHƯƠNG
XUÂN MỸ
39.  NGUYỄN THỊ TÂN
XUÂN MỸ
40.  NGUYỄN THỊ THUẦN
XUÂN MỸ
41.  CAO THỊ BÁU
X. PHONG
42.  TRẦN VĂN HIỆP
X. PHONG
43.  NGUYỄN ĐÌNH HÒA
X. PHONG
44.  CAO THỊ HỒNG
X. PHONG
45.  NGUYỄN VĂN MINH
X. PHONG
46.  ĐINH THỊ PHÚ
X. PHONG
47.  PHAN THỊ KIM THANH
X. PHONG
48.  CAO XUÂN TOÀN
X. PHONG
49.  PHAN THỊ TRƯỜNG
X. PHONG
50.  PHẠM THỊ ÁNH TUẤT
X. PHONG
51.  ĐẬU THỊ VĨNH
X. PHONG
52.  NGUYỄN THỊ XUÂN
X. PHONG
53.  ĐẶNG THỊ MỸ DUNG
YÊN ĐẠI
54.  NGUYỄN THỊ HỢP
YÊN ĐẠI
55.  NGUYỄN THỊ MẪU
YÊN ĐẠI
56.  NGUYỄN THỊ BÌNH
YÊN ĐẠI
57.  NGUYỄN KHẤN
NGỌC LONG
58.  NGUYỄN THỊ KINH

59.  HÀ VĂN PHƯƠNG

60.  LÊ VIẾT TRUẬT
GIA HÒA
61.  NGUYỄN THỊ VẠN
GIA HÒA
62.  NGUYỄN TRỌNG VÂN
GIA HÒA
63.  NGUYỄN VĂN HOÀN
LA NHAM
64.  BÙI VIẾT HÙNG
LA NHAM
65.  PHẠM THỊ HƯỜNG
LA NHAM
66.  NGUYỄN THỊ MINH
LA NHAM
67.  ĐẶNG THỊ NGHIÊM
LA NHAM
68.  LÊ QUANG MẪN
NGÃI GIAO
69.  ĐINH TIẾN HƯƠNG
NGHI LỘC
70.  NGUYỄN BẮC
NGHI LỘC
71.  ÚY THỊ BẮC
NGHI LỘC
72.  ĐINH THỊ HOA
NGHI LỘC
73.  NGÔ VĂN HÙNG
NGHI LỘC
74.  LÊ THỊ HƯỜNG
NGHI LỘC
75.  ĐINH QUANG KÍNH
NGHI LỘC
76.  NGUYỄN VŨ LINH
NGHI LỘC
77.  VŨ THỊ LINH
NGHI LỘC
78.  NGUYỄN THỊ LÝ
NGHI LỘC
79.  NGÔ ĐÌNH PHÚ
NGHI LỘC
80.  NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG
NGHI LỘC
81.  PHẠM THỊ QUÝ
NGHI LỘC
82.  PHAN THỊ KIM SƠN
NGHI LỘC
83.  ĐINH THỊ TÀI
NGHI LỘC
84.  ĐINH TIN
NGHI LỘC
85.  PHẠM TRẠCH
NGHI LỘC
86.  NGUYỄN HÙNG VẠN
NGHI LỘC
87.  PHẠM THỊ HƯƠNG
NHÂN HÒA
88.  NGUYỄN THỊ LÝ
NHÂN HÒA
89.  NGUYỄN THỊ TRINH
NHÂN HÒA
90.  NGUYỄN THỊ VINH
NHÂN HÒA
91.  NGUYỄN THANH BÌNH
PHI LỘC
92.  HỒ PHI HÙNG
PHI LỘC
93.  NGUYỄN THỊ KHIÊM
PHI LỘC
94.  TRƯƠNG THỊ CƯƠNG
PHI LỘC
95.  CAO THỊ THANH NGA
PHI LỘC
96.  NGUYỄN VĂN TẠO
PHI LỘC
97.  NGUYỄN VIỆT HÙNG
PHÚ LINH
98.  NGUYỄN THỊ LÝ
PHÚ LINH
99.  PHẠM THỊ HIẾU
Q. LÃNG
100.                      NGUYỄN THỊ LAN
Q. LÃNG
101.                      NGUYỄN THỊ XUÂN
Q. LÃNG
102.                      NGUYỄN THỊ HƯỜNG
QUY HẬU
103.                      NGUYỄN THỊ KIM CHÂU
SƠN LA
104.                      HOÀNG ĐÌNH HƯỜNG
SƠN LA
105.                      HOÀNG VĂN MAI
SƠN LA
106.                      HOÀNG THỊ PHƯƠNG
SƠN LA
107.                      HOÀNG QUANG THẠCH
SƠN LA
108.                      HÀ MINH TÂM
SUỐI NGHỆ
109.                      PHAN THỊ LÀNH
VĂN YÊN
110.                      NGUYỄN ĐỨC TUẤN
VĂN YÊN
111.                      NGUYỄN THỊ THƯƠNG
VĨNH HÒA
112.                      NGUYỄN ĐÌNH AN
VĨNH LỘC
113.                      NGUYỄN THỊ LAI
VĨNH LỘC
114.                      TRẦN THỊ LỊCH
VĨNH LỘC
115.                      NGUYỄN THỊ THANH (KHÂM)
NGHI LỘC
116.                      NGUYỄN THỊ MINH HẢI
VĨNH LỘC
117.                      NGUYỄN THỊ THANH
ĐÔNG YÊN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top