Sáng ngày 26/01/2017, Quý cha và Ban hành giáo thuộc Giáo xứ Vinh Châu đã đến làm phép và thương trao Ngôi Nhà Nhân Ái cho anh chị Hải - Hòa thuộc xã Đá Bạc.

Trong niềm vui đón Xuân Mới, có Nhà Mới hạnh phúc dạt dào, thay lời cho Anh Chị xin cảm ơn Quý cha và Quý Ân nhân, cách đặc biệt là Ban hành giáo và các anh em Gia trưởng Giáo xứ Vinh Châu đã thực hiện  căn nhà cách tốt đẹp.

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý cha và tất cả Quý vị.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Pet. Đoàn Thanh Thủy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top