(Cập nhật ngày 14/2/2017)
Links trực tiếp
Thư của Hội Bác Ái Cha Kiều cám ơn Hội Người Việt Tự Do Vùng Odenwald (Tiếng Việt)
Thư của Hội Bác Ái Cha Kiều cám ơn Hội Người Việt Tự Do Vùng Odenwald (English)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top