Ngày 04 tháng 4 năm 2017 tại Đan viện Biển Đức Thiên An. Đức Giám mục Micae. Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Kon Tum đã truyền chức Linh mục cho 5 Thầy Phó tế thuộc các Đan viện: Thiên An, Thiên Phước và Thiên Bình
trong số đó có Tân chức Phê rô Khoa Cao Đức Lợi -  Giáo xứ Vinh Châu Cao Xuân Tăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top